Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.877
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.742
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 693.977
Total vizitatori unici: 250.848

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
Alinierea Planetelor, Monica Costan - Proza / Literatura

Dup? ce am f?cut cafeaua m-am a?ezat în fa?a televizorului. Era o diminea?? de var? iar soarele î?i întindea razele f?r? sfial? în camera mea.
?tirile de ast?zi: “Un accident pe autostrada DN1”, “Contrabandi?tii de droguri au fost prin?i azi noapte”, “Va veni Sfâr?itul Lumii?”
Sfâr?itul Lumii? Ce spun ace?tia? Trebuie s? v?d!
M-am uitat la toate ?tirile pân? a ajuns la ?tirea cu pricina “Sfâr?itul Lumii”.
“Va veni Sfâr?itul Lumii?
Conform Centrului de Astronomie s-a anun?at c? peste trei zile va fi o aliniere a planetelor. Mul?i spun c? acesta reprezint? Sfâr?itul Lumii. Ultima aliniere a planetelor a fost cu sute de ani în urm?.
Sfâr?itul Lumii se apropie!!!”
Am închis televizorul gâdindu-m? la acea ?tire. Deodat? sun? telefonul.
- Alo, da.
- Bun? Gregory.
- Bun? Robert, ce mai faci?
- Gregori, te-am sunat s?-?i spun c? am g?sit multe c?r?i vechi ?i interesante pe care nu le ai la bibliotec?.
- Da? Ce c?r?i? De unde?
- ?tii domnul de pe strada Topora?ului? Cel care avea 100 ani?
- Da.
- Ei, ieri tocmai a murit.
- Oh, Doamne.
- Nepo?ii lui tocmai vroiau s? arunce c?r?ile deoarece ocupau toat? casa.
- Cum a?a?
-Tocmai treceam pe acolo ?i când i-am v?zut i-am rugat s? mi le dea mie s? le duc la bibliotec?.
- ?i au fost de acord?
-Da. Chiar s-au bucurat c? fac un bine bibliotecii.
-Foarte bine, Robert.
-Ajung în 30 minute la bibliotec?.
-Ok.
Am închis. Deoarece eram curios de acele c?r?i m-am îmbr?cat în câteva minute ?i am plecat în grab? spre bibliotec?. Am ajuns înaintea lui Robert ?i îl a?teptam cu ner?bdare.
Dup? câteva minute Robert ap?ru cu un c?ru? plin cu c?r?i. C?r?ile erau în stare foarte bun?, chiar dac? datau de câteva sute de ani.
-Poftim Gregory, astea sunt toate. Acum trebuie s? plec, te ocupi tu de ele, ok?
-Stai lini?tit Robert, abia a?tept s? le v?d.
Dup? plecarea lui Robert am luat c?r?ile ?i le-am a?ezat într-un raft special, raftul celor mai vechi c?r?i, dup? care am început s? le r?sfoiesc pentru a vedea în mare despre ce e vorba. La un moment dat cineva b?tu la u??. Era profesorul, un domn de vreo 60 ani, fost profesor de fizic?.
-Bun? profesore, ce mai faci?
-Bun? Gregory. Ai primit ceva nou ca s? mai citesc? C?ldura asta m? omoar?. Vreau s? stau la r?coare ?i s? m? delectez cu o carte.
-Ai nimerit bine profesore, tocmai azi am primit ni?te c?r?i interesante.
-Foarte bine, ?i despre ce anume?
- Am una care chiar ?i-ar pl?cea, e de fizic?.
- Adu-o la t?ticu, s? vedem despre ce e vorba.
- Vrei o limonad??
- Mul?umesc Gregory.
- Profesore, ai auzit ?tirile? Ce p?rere ai despre ?tirea asta cu Sfâr?itul Lumii?
- Da, baliverne. E adev?rat c? va fi o aliniere a planetelor, dar asta nu înseamn? c? va fi Sf?r?itul Lumii.
- Dar ce va fi profesore?
- Prin alinierea planetelor, vor ap?rea ni?te modific?ri ale vremii. Dar asta nu înseamn? c? va fi Sf?r?itul Lumii. Noi oamenii nu vom ?ti niciodat? când va veni aceasta.
- Uite cartea!
- Ce ai acolo?
- Nu ?tiu exact, acum am primit-o, e o carte de astronomie.
- Bun, ia s? v?d ce carte mi-ai dat.
- Nu ?tiu profesore cât de bun? e, ?i-am spus, tocmai acum am primit-o, nu am avut timp s? o r?sfoiesc.
- Bine, bine, las? c? voi vedea eu.
L-am l?sat pe profesor s? citeasc? în lini?te iar eu m-am dus la m?su?a mea pentru a studia cartea de astronomie.
Aceasta data din 1465 ?i era scris? de un polonez. Descrie fiecare planet? în parte ?i vorbe?te despre o aliniere a planetelor care se realiza odat? la 600 de ani. Explica ce s-a petrecut în urm? cu 57 de ani de când a fost alinierea planetelor.
“În 3 august 1408 planetele s-au aliniat formând o dreapt? perfect? care trecea prin cele nou? puncte, planetele”.
În acea zi, pe la orele 13-14, Soarele a disp?rut, un vânt a început s? bat? cu putere, iar o furtun? s-a n?pustit deasupra ora?ului. Tuna ?i fulgera îngrozitor, apele s-au ridicat, ora?ul nostru era inundat. Am crezut c? numai la noi e a?a, dar am aflat c? în toat? lumea situa?ia era aceia?i.
Au fost zile de co?mar, au murit mul?i oameni atunci. S-a redus popula?ia lumii la jum?tate, eu am fost printre cei noroco?i, am supravie?uit.
Apele cre?teau, cre?teau, pân? într-o zi când ploaia s-a oprit, soarele a reap?rut.
În câteva zile apele s-au retras, iar natura a revenit la via??.
Eram fericit c? am supravie?uit, dar nu toate rudele mele au sc?pat. Trebuia s? cercetez de ce, ce s-a întâmplat, de unde a venit o asemenea furtun? ?i de ce a ?inut a?a mult timp?
Pentru început era imposibil de aflat asemenea lucruri, dar cu timpul am cunoscut oameni care m-au ajutat s? g?sesc r?spuns la întreb?ri.
La vârsta de 30 de ani lucram la un centru de astronomie. Studiam planetele ?i am observat c? vremea se schimb? în func?ie de pozi?ia lor. Când ploaia era în toi , Jupiter î?i schimba pozi?ia, situându-se în dreptul Soarelui, când vântul sufla cu putere, Venus î?i modifica pozi?ia, apropiindu-se de Soare. Soarele e centrul universului, iar de câte ori o planet? era în dreptul lui, vremea era nefavorabil?.
Dup? lungi cercet?ri, am ajuns la concluzia c? în acea zi de 3 august 1408 a fost o aliniere a planetelor.”
- Gregori, interesant? cartea asta, spuse profesorul.
- A, da? Despre ce anume e vorba?
- Despre fizica pe care o aplicau oemenii în anul 1212. Erau atât de înapoia?i ?i totu?i cu o gândire perfect?. Gândeau bine, dar nu ?tiau s? pun? în practic?.
- Da.
- Dar tu, ce cite?ti acolo? E interesant? cartea?
- Da, e un jurnal de fapt, jurnalul unui polonez, Zysko Sienkiewicz.
- Vai, ce târziu s-a f?cut. Trebuie s? plec. Pot lua cartea cu mine?
- Îmi pare r?u profesore, e o carte veche, ?tii regula.
- Da, da ... atunci o s? vin mâine, dac? m? mai prime?ti, spuse râzând.
- Cu cea mai mare pl?cere profesore, te voi a?tepta.
- Dar tu nu vii? Te-a invitat nevasta mea la cin?.
- Nu, mu?umesc, am treab?.
- Ce treab?? Tot aici la bibliotec??
- Da.
- M?i b?iete, unde ?i-e mintea? Ai 30 de ani, ar trebui s? te însori, nu s? stai toat? ziua la bibliotec?.
- Las? profesore, c? nu au intrat zilele în sac, am timp.
- Ai timp? Nu vezi c? ??tia anun?? Sfâr?itul Lumii? Vrei s? te prind? Sfâr?itul Lumii neînsurat?
- Hai, las? treaba ?i vino s? mânc?m o ciorb? din aia bun? de care-?i place ?ie.
Nu mai puteam refuza, am încuiat biblioteca ?i am plecat.
Deja se f?cuse sear?, soarele apunea, iar cerul avea o culoare ro?iatic?. Deodat? am v?zut o tân?r?, cu p?rul negru, îmbr?cat? într-o c?m??u?? alb? ?i având pantaloni scur?i. Era atât de fermec?toare.
- Bun? Elizabeth, ce faci? Spuse profesorul.
- Bun?.
- El este Gregory, iar ea este Elizabeth, nepoata mea. Am uitat s?-?i spun c? vine într-o mic? vacan?? pe aici.
- Haide?i, veni?i la mas??
- Nu, mul?umesc, spusesem deodat?.
- Vreau s? admir peisajul..
- ?i eu bunicule, vin mai târziu.
- Bine. Gregory s? ai grij? de nepoata mea.
- Da profesore, a?a voi face.
Am r?mas cu Elizabeth, doar noi doi într-un peisaj atât de romantic. Iarba verde a câmpului, cerul ro?iatic de la apusul de soare ?i c?m??u?a alb? a fetei cu p?rul negru. P?rul lung al fetei flutura în adierea vântului. Era atât de frumoas?, iar eu eram atât de timid, nu puteam scoate dou? vorbe.
Elizabeth a întrerupt t?cerea.
- Gregory ce p?rere ai despre aceast? aliniere a planetelor? Chiar va veni Sfâr?itul Lumii?
Întrebarea aceasta m-a cutremurat. Dup? ce am citit relatarea lui Zysko, m? a?teptam la tot ce era mai r?u.
- Nu ?tiu Elizabeth, s? sper?m c? totul va fi bine.
Se întunecase. Am condus-o pe Elizabeth la casa profesorului, iar înainte de a m? îndrepta spre cas?, m-am oprit la Robert. Acesta admira stelele prin telescop.
- Cât m? bucur c? e?ti aici, Robert.
- Ce s-a întâmplat Gregory?
- Vreau s? v?d planetele. În ce pozi?ie sunt?
- Nu-mi vine s? cred!
- Ce este?
- Se pare c? Centrul de Astronomie s-a în?elat, planetele se vor alinia mai repede decât s-a prezis.
- Da? Când?
- În noaptea asta cu siguran??.
- Vai Robert, ce ne facem? E?ti sigur?
- Cât se poate! Uit?-te ?i tu.
Într-adev?r Robert nu se în?elase, planetele se aliniau într-un ritm foarte rapid.
- Trebuie s? plec, Robert. Noapte bun?.
Am ajuns acas?, m-am a?ezat pe banca din curte ?i am privit cerul.
Diminea?? când m-am trezit, nepo?ii au t?b?rât pe mine.
-La mul?i ani, bunicule! La mul?i ani!
-Mul?umesc mult, nepo?eii mei dragi.
Era ziua mea, împlineam 60 de ani, so?ia mea Sarah venise cu tortul, f?cându-mi o surpriz?.
- Gregory, azi vei sta acas? cu noi, nu te mai duci la bibliotec?.
- Sigur Sarah, vom petrece, c? doar e ziua mea.
În ziua aceea am petrecut ?i ne-am sim?it cu to?ii bine. A fost o zi minunat?.
A doua zi dis de diminea?? m-am dus la bibliotec?, am citit câteva c?r?i, apoi m-am dus la mormântul profesorului. Acesta murise pe când avea 70 de ani, într-un accident de ma?in?. În ziua în care primise brevet pentru o nou? inven?ie, o ma?in? l-a omorât când era pe trecerea de pietoni.
M? sim?eam vinovat pentru acea zi, am stat la bibliotec?, nu am vrut s? merg cu el; poate dac? eram acolo, ma?ina nu ar fi ap?rut, sau poate nu eram pe strad?, poate întârziam oprindu-ne la o bere s? s?rb?torim.
- Iar e?ti aici, Gregory? În?elege, nu a fost vina ta.
- Sarah..
- Poate dac? erai cu el mureai ?i tu. Ce m? f?ceam eu f?r? tine? Hai acas?, trebuie s? te odihne?ti.
M-am dus în camera mea, triste?ea m? cuprinsese, am adormit gândindu-m? la profesor.
Când m-am trezit, m-am dus la bibliotec?, m-am a?ezat la m?su?a mea ?i am început s? citesc jurnalul lui Zysko.
Ap?ru profesorul.
- Gregory, d?-mi cartea aia c?-s tare curios ce se mai întâmpl?.
- Bun? profesore, imediat.
I-am înmânat cartea, l-am servit cu o limonad?, dup? care m-am retras la m?su?a mea.
- Ai v?zut, Gregory, nu s-a întâmplat nimic. Planetele s-au aliniat, ?i ce, a fost Sfâr?itul Lumii? Gata a trecut. Ziari?tii ??tia î?i împuie capul cu prostii. Fiecare planet? e la locul ei acum.
- Da, dar nu spuneai tu c? se va schimba vremea?
- ?i, nu s-a schimbat? E cu 5 grade C mai cald decât ieri.
- Da, profesore, ai dreptate.
M-am întors la cartea mea, ajunsesem la sfâr?it, iar pe ultima pagin? era scris cu creionul o adres? ?i un nume, dr. Kandinsky.
Nu am vrut s? dau importan??, dar ceva m? îndemna s?-l caut pe acest domn, dr. Kandinsky.
-Profesore, eu trebuie s? plec.
-Pot s? mai stau s? citesc?
-Da, uite î?i las cheile ?i încui tu.
-Bine, Gregory.
Am notat acea adres? pe o hârtie, dup? care am plecat într-acolo. Era în zona dinspre p?dure, o cas? mic?, verde, situat? între trei copaci.
Am ajuns în dreptul casei, am b?tut la u?? ?i mi-a deschis un domn de vreo 50 de ani.
-Bun? ziua, Dr. Kandinsky?
-Cine întreab??
-Sunt Gregory, bibliotecarul.
-De unde ai aflat de mine?
-Am citit o carte de astronomie, de Zysko Sienkiewicz. Acolo scria ?i adresa ta.
-De unde ai acea carte?
-De la un domn de pe strada Topora?ului, care a murit de curând.
-Intr?.
-De ce m-ai c?utat? Vrei s? afli ce s-a petrecut la alinierea planetelor?
-Dar, s-a petrecut ceva?
-Da. Ia loc.
M-am a?ezat pe un scaun ?i m? uitam cu curiozitate la acel domn. Credeam c? e nebun.
- Gregori, ceea ce a scris Zysko e adev?rat. Alinierea planetelor se face o dat? la 600 de ani, dar de fiecare dat? se produce alt fenomen. De aceea acum nu s-a întâmplat cum s-a petrecut la Zysko.
- Dac? vrei s? afli ce s-a întâmplat, trebuie s? ai încredere în mine. Te voi conecta la acest aparat ?i cu ajutorul lui vom vedea ce s-a petrecut în cele zece zile.
- Zece zile? Atâtea au fost?
- Da, ce credeai c? au fost mai pu?ine?
- P?i, ideea e c? nici nu ?tiu când a fost. Am pierdut no?iunea timpului.
- De aceea e?ti la mine. Te voi scoate eu la lumin?. Trebuie doar s? vrei. Nu vei p??i nimic. Stai lini?tit.
- Bine doctore, dac? spui tu, accept.
- A?eaz?-te aici pe acest pat, trebuie s? te relaxezi.
Am f?cut întocmai cum mi-a indicat, apoi a conectat câteva aparate cu inima ?i creierul meu prin diferite cabluri. Apoi mi-a spus s? închid ochii ?i s? nu m? gândesc la nimic. Dup? 15 minute a spus:
- Gata Gregory, hai s? vedem ce s-a petrecut.
M? uitam ca mâ?a în calendar la toate rezultatele pe care mi le ar?ta, nu în?elegeam nimic.
-Da. E timpul s? vezi ?i tu ce a stocat creierul t?u în subcon?tient, adic? mai exact s? vezi ce s-a petrecut pe durata alinierii planetelor.
Dr. Kandinsky a ap?sat pe un buton ?i pe un mic monitor a început un filmule?. Acolo eram eu, b?trân, cu nepo?ii, cu tortul de ziua mea. Apoi accidentul, mormântul profesorului.
- Ce vrei s? spui cu asta doctore? C? am fost în viitor?
- Da. Cu to?ii am fost, dar nu ne mai aducem aminte. Tu e?ti singurul care ?tie.
- Da?
- ?i mai las? biblioteca aia, însoar?-te ?i fii cu profesorul când prime?te brevet de inven?ie, ca s? nu te sim?i vinovat toat? via?a.
- Da, doctore, ai dreptate, a?a am s? fac.
- Acum te rog s? pleci ?i s? nu spui nim?nui de existen?a mea.
- Bine, î?i mul?umesc ?i numai bine.
M-am întors la bibliotec?, l-am luat pe profesor la plimbare, ne-am întâlnit cu Elizabeth ?i ne-am oprit la restaurantul profesorului pentru a mânca o ciorb? bun?, a?a cum îmi place mie.


Nr. hituri: 1.980
Adaugat la data: 05:40:02, 10 Aug 2008
Comentarii material
  • izbiro: nu are pic de logica de cea ce am vrut eu sa caut!!!!!!!, 12:13:01, 21 Apr 2010