Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.877
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.742
ON: 0 membri / 5 musafiri
Total hituri: 693.958
Total vizitatori unici: 250.835

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
PRINTRE OAMENI , Marius Concita - Proza / Literatura

Trenul deja oprise în gar?,iar c?l?torii coborau acum ,pe peronul în?esat de lume.Printre ei,cu
geanta mic? de voiaj ?inut? strâns? într-o mân?,de frica ho?ilor,un b?trânel mic de statur?,cu fa?a senin? se îndrepta c?tre sala de a?teptare.Tocmai se întorsese dintr-o sta?iune de munte,unde petrecuse dou? s?pt?mâni frumoase,de care acum î?i amintea cu pl?cere.Aerul curat ?i b?ile îi mai
alinaser? durerile reumatice ale trupului b?trân,cel chinuiser? aproape tot anul.
În sala de a?teptare lume mult? ?i o c?ldur? înn?bu?itoare amestecat? cu mirosuride transpira?ie ?i parfumuri ieftine.
Se pare c? ziua de august avea s? fie de-adreptul sufocant?.?tergându-?i fruntea de transpira?ie,se gândi c? e mult prea cald s? a?tepte aici urm?torul tren spre cas? ?i sco?ând din micul bagaj o p?l?rie de paie,se îndrept? c?tre parcul din apropierea g?rii,unde m?car putea respira aer curat.
G?si o banc? undeva mai la umbr? se a?ez? ?i se uit? la ceas .Mai avea înc? dou? ore de a?teptat .Porni micul aparat de radio din buzunar ,iar acum privea la copii ce jucau fotbal pe una din alei.
Trecu o hait? de câini,o femeie ce-?i plimba copilul în c?rucior,doi b?rba?i ?i nici nu-?i d?du seama cum a?ipi.
Îl terzi brusc glasul unei fete de doi?pe trei?pe ani îmbr?cat? într-un tricou ?i pantaloni rup?i ?i murdari ce-l ruga s?-i dea ceva de mâncare ,sau dac? avea ni?te bani.
B?trânul o privi cu mil? prin lentilele ochelarilor apoi scoase din bagaj ,toat? m?ncarea lui pentru drum ?i i-o d?du.Cu fa?a luminat? de un zâmbet larg feti?a lu? punga cu cele dou? sanwichuri ?i asezându-se pe banc? începu s? m?nânce cu atâta poft? de parc? ar fi fost fl?mând? de luni bune.
Privind-o cu mil?,?i vorbindu-i cu blânde?e afl? c? o cheam? Ileana ?i c? fugise de o vreme de la un centru de plasament, unde colegii o b?teau ,iar acum dormea nop?ile prin s?li de a?teptare ?i prin parcuri, neavând pe nimeni.
B?trânelul ,cu ochii umezi?i de lacrimi ?i cuprins de o adânc? triste?e se gândi c? ,vie?ile lor se puteau asem?na într-un fel...nici el nu mai avea pe nimeni în lume....Se f?ceau doi ani de când moartea i-o luase ,într-o zi de septembrie ,pe femeia de care fusese nedesp?r?it vreme de aproape ?aizeci de ani.
Iar acum ,f?r? singura fiin?? la care ?inuse mai mult de cât la propria via?? se sim?ea al nim?nui.Copii nu avuseser? niciodat?,de?i ce mult si-ar fi dorit...dar n-a fost s? fie.Se gândea,cum o s? ajung? acum acas?,deschizând iar??i u?ile camerelor goale privind apoi ,acelea?i fotografii îngalbenite de vreme ?i amintindu-?i de o alt? via?? ,o via?? în care fusese cu adev?rat fericit,pierdut? pentru totdeauna.
?i ridicând privirea din p?mânt ,se uit? la copilul de lîng? el,care tocmai terminase de mâncat iar acum se preg?tea s? plece.Atunci ,lumina unui gând bun, pornit din suflet,îl facu s? întrbe cu blânde?e:
-N-ai vrea s? ai o cas? ?i s? nu mai dormi prin parcuri?
Fata îl privi la început mirat? ?i dup? ce se gândi pu?in îi r?spunse f?r? s? ezite :
-P?i da cum s? nu vreau, domnu'?Asta e via?? de câine nu de om.
-?i spui c? nu ai pe nimeni...a? putea s? te iau la mine acas? .E?ti doar un copil ?i nu meri?i s? ai via?a asta chinuit?.
-Vrei s? vii cu mine?
În loc de r?spuns fata c?zu în genunchi ?i izbugnind în plâns,îi lu? mâinile ?i i le s?rut? cu recuno?tin??.
Mi?cat de gestul ei b?trânul se hot?râ.O ridic? de jos o lu? de mân? ?i pornir? împreun? spre gar?.Îi cump?r? mâncare ?i dulciuri...Pe drum mai afl? ca fata abandonase ?coala de când fugise de la centru ?i c? ?i-ar fi dorit mult ,s? fi avut p?rin?i ?i s? nu fi ajuns niciodat? pe str?zi, dar c? acolo nu mai putea rezista.
Dup? o c?l?torie de câteva ore ,b?trânul îi arata fetei ,ce privea timid ?i fericit în jur ,noua ei cas?.V?zuse camera unde avea s? doarm? ?i totul p?rea un vis ,un vis frumos.În primele luni prin ora?ul înc? necunoscut b?trânul o înso?ea permanent.Vecinii de boc ,îl priveau cu suspiciune ?i se întrebau cu r?utate ,ce leg?tur? ar putea fi între el ?i fata asta culeas? de pe str?zi ?i adus? în cas?.
Într-o zi un vecin în strig? batjocoritor:
-Tataie,?i-ai tras o nou? gagic?.S? m? invi?i la nunt?!
Tare l-au durut vorbele astea,dar nu a zis nimic ,a mers ?i ?i-a v?zut de drum.Se obi?nuise deja,cu bârfele ?i r?ut??ile oamenilor.
Timpul trece repede ?i un an a trecut,de când b?trânul uitase de singur?tate ?i sim?ea c? parc? întinerise ?i via?a ,nu i se mai pare atât de pustie ?i f?r? sens.Nu sperase ,s? mai ?in? vreodat? la cineva ,dar o iubea pe Ileana ,ca pe copilul pe care nu îl avusese niciodat?.Îi îndeplinea toate dorin?ele,o înscrisese la ?coal? ,îi cump?rase haine noi,iar seara o ajuta la teme.
Într-o diminea?? se sim?i r?u,atât de r?u, încât o zi întreag? ,nu se putuse ridica din pat.A doua zi ,fiind mai bine,se hot?râ ?i merse la notar. N-ar fi putut l?sa copilul ?sta din nou pe drumuri.Dac? mâine ar fi închis ochii? De ast?zi era lini?tit..acum fata lui avea o cas?,nimeni n-ar mai fi aruncat-o iar??i în strad?.
Fusese prin parc ,apoi c?tre prânz,a?teptase fata s? se întoarc? de la ?coal?.?i de o lun? o tot a?teapt? ?i o caut? disperat prin tot ora?ul...A dat-o disp?rut? ?i la poli?ie.Nimeni nu ?tie nimic,nimeni n-a v?zut-o.Zilele trec greu,iar nop?ile nu poate închide un ochi.Unde poate fi ?
Într-un târziu a g?sit-o ,da,a gasit-o,a venit într-o zi la u??,cu doi oameni care ziceau c? sunt p?rin?ii ei ?i c? fugise de acas?...De dou? s?pt?mâni b?trânul e în închisoare.Fata recunoscuse obligat? de p?rin?i c? o abuzase cât st?tuser? împreun?.
Întins pe patul din celul?,prive?te acum printr-e gratii,pentru ultima dat?.?i cu m?inile împreunate într-o rug?ciune ,sufletul s?u bun s-a ridicat la cer ,departe de tic?lo?ia oamenilor.

http://de-marcon.blogspot.com/


Nr. hituri: 1.889
Adaugat la data: 08:37:02, 25 Oct 2008
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.