Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 3 musafiri
Total hituri: 590.338
Total vizitatori unici: 230.673

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
ULTIMA RATIO LITERATURAE (Mini-pies? de teatru în dou? acte, cu instala?ie artistic?) , Igor URSENCO - Teatru / Arta spectacolului

PERSONAJE:
DENIS VINCA – cumuleaz? func?ia de administrator, recep?ionist ?i portar hotel
SCRIITORUL VITALIST – stabilit la Bucure?ti
CENACLISTA – stabilit? la Sighet, amanta “scriitorului vitalist”
SCRIITORUL RELIGIOS – stabilit la Ia?i
SCRIITORUL UNDERGROUND – stabilit în Timi?oara
REBECA – angajat? hotel

ACTUL I
Scena I
Scen?: Var?. Weekend. Un hotel din centrul ora?ului Alba Iulia. DENIS VINCA st? la recep?ie ?i verific? în Registrul de cazare. Pare emo?ionat. Se uit? la ceasul atîrnat pe perete. În clipa urm?toare strig? cu voce tare, pentru a fi sigur c? este auzit.

DENIS VINCA: Rebeca! Mi?c?-te mai iute… Trebuie s? vin? din clip? în clip?…
REBECA (r?spunde din camera al?turat?): Imediat, domnule Vinca… Numai s? termin de c?lcat gulerul…

DENIS VINCA î?i arunc? ochii pe un caiet, noteaz? ceva cu un pix. O strig? iar pe angajata sa.

DENIS VINCA: Rebeca, tot insi?ti c? nu m? fac de rîs, dac? le proiectez pelicula?
REBECA (îi r?spunde de acolo): Eu cred c? oameni a?a de importan?i în literatura aia a lor vor în?elege un simplu mesaj video...

Apare REBECA cu o hain? pe bra?. DENIS VINCA închide iute caietul, trece în fa??. REBECA îl ajut? s? î?i traga livreaua de portar.

DENIS VINCA: Sînt foarte emo?ionat, Rebeca…
REBECA: O s? fie bine, ?ine?i minte ce v? spun...
DENIS VINCA (brusc se opre?te. Tace): Parc? am auzit un zgomot de ma?in?… Vezi cine e!

REBECA alearg? spre u?a de la intrare. Strig? chiar de acolo.

REBECA: Un b?rbat ?i o femeie... Au venit cu taxiul...
DENIS VINCA: O “doamn?” ?i un “domn”, Rebeca… De cîte ori s? î?i spun: elevare ?i înc? o dat? elevare… Hai repede, pe pozi?ii…

REBECA morm?ie ceva sub nas. DENIS VINCA î?i pune din mers o p?l?rie înalt? pe cap. Iese afar?.

Scena II
SCRIITORUL VITALIST ?i CENACLISTA tocmai se dep?rteaz? de taxi. Ambii îmbr?ca?i sumar. Doar b?rbatul are în mîn? o singur? valiz?. Merg la bra?, c?utînd cu privirea intrarea în hotel. În fa?a hotelului îi a?teapt? triumf?tor DENIS VINCA.

DENIS VINCA: Bine a?i venit la hotelul nostru…

Cei doi o fac pe superiorii. În special doamna pare s?-l priveasc? cu dispre?. Între timp apare REBECA, întîmpinîndu-?i oaspe?ii cu pîine ?i sare. Pîn? se consum? formalit??ile de ositalitate, DENIS CARAGHEZ dispare în?untru.

Scena III
Cînd perechea intr? în holul hotelului, DENIS VINCA îi a?teapt? la recep?ie. În picioare. De data aceasta în c?ma?? alb?, cu papion ro?u. Situa?ia pare oarecum comic?: SCRIITORUL VITALIST abia se re?ine s? nu pufneasc? în r?s. În schimb CENACLISTA îl prive?te cu o privire galactic?.

DENIS VINCA: Nu-i a?a c? vi se pare amuzant? Eu - portarul, eu recep?ionistul… V? m?rturisesc c? tot eu sunt ?i administratorul. Ce s?-i faci: hotelul e mic, avem pu?ini vizitatori… Dac? r?mînea Alba Iulia capital?, acum eram vreun magnat mobiliar…
SCRIITORUL VITALIST: Nu-i nimic, dup? întîlnirea literar? istoric?, hotelul vostru are toate ?ansele s? devin? la fel de popular ca ?i “Cabaretul Voltaire” al dadai?tilor din Zürich … (apoi c?tre CENACLIST?) Nu-i a?a draga mea? (iar??i c?tre recep?ioner) A propos, s-au cazat deja ceilal?i doi scriitori ?
DENIS VINCA: Domnii înc? nu au sosit, a?a c? pute?i alege dintre cele patru camere rezervate…
SCRIITORUL VITALIST: M-am r?zgîndit… (se adreseaz? CENACLISTEI, care î?i închide ochii în semn de acord). Eu ?i cu doamna vom lua o camer? matrimonial? … Ceilal?i … treaba lor… camerele oricum sunt rezervate…
DENIS VINCA: Cum dori?i… Dar nu v? face?i nicio problem?, nu sunte?i obliga?i s? le ocupa?i. Rebeca, te rog s? conduci oaspe?ii în camera lor…
SCRIITORUL VITALIST: Da, s? nu uit… Cînd vor sosi colegii no?tri, s? îi anun?a?i c? ne întîlnim la restaurant…

ACTUL II
Scena I
Restaurant hotel. REBECA apare ?i dispare. La una dintre mese stau SCRIITORUL VITALIST, CENACLISTA ?i alte dou? personaje: SCRIITORUL RELIGIOS ?i SCRIITORUL UNDERGROUND. DENIS VINCA st? prin apropiere, dorind s? fie de folos la cea mai mic? solicitare a oaspe?ilor. SCRIITORUL VITALIST î?i umple paharul cu ?ampanie. Se ridic? în picioare. E pornit s? ?in? un toast.

SCRIITORUL VITALIST: Drag? doamn?… (pauz? psihologic?) … stima?i domni… M? bucur c? a?i acceptat invita?ia de a ne vedea ?i cunoa?te aici… De acea m? gr?besc s? beneficiez de un prilej eminamente… istoric i-a? spune… Dup? cum ?ti?i, ne afl?m într-un spa?iu deosebit… ?i nu m? refer la acest local minunat care ne bucur? ochii (prive?te cu subîn?eles spre CENACLIST?) …

Mesenii de gen masculin murmur? ?i dau din cap aprobator: nu e clar dac? au în vedere “spa?iul” sau “corpul femeii”. Printre fumurile de ?igar? care eman? o pîcl? deas? (de la o iarb? special?), SCRIITORUL UNDERGROUND sorbe?te din lichidul tulbure.

SCRIITORUL VITALIST: …ci chiar la acest anturaj simbolic din jude?ul Alba: localit??ile Turda? ?i... (prive?te misterios spre SCRIITORUL RELIGIOS) ... Tartaria...

SCRIITORUL UNDERGROUND pufne?te în rîs, dar î?i curm? imediat pornirea cu o înghi?itur? de alcool.
SCRIITORUL VITALIST (continu? serios): …unde savan?ii au descoperit cele mai vechi scrieri din lume utilizat? înc? în perioada anilor 5500 si 4000 înainte de Cristos... Gîndi?i-v? doar: cu dou? mii de ani înaintea celei egiptene ?i sumeriene, exista “scrierea europeana arhaic?” utilizat? de str?mo?ii no?tri din Europa Central? de Est …
SCRIITORUL UNDERGROUND (intervine, privind-o pe CENACLIST?): … care deriva din cultul avansat al unor divinit??i feminine…
SCRIITORUL RELIGIOS (îi d? replica): s? nu uit?m c? trebuie luat în vedere, întotdeauna, fa?a sacr? a lucrurilor…
SCRIITORUL VITALIST: M? bucur c? gîndim la fel, de aceea am optat anume pentru aceast loc simbolic, unde s? punem la cale mi?carea interna?ional? cea mai important? dup? dadai?ti încoace…
SCRIITORUL UNDERGROUND: …?i dup? suprareali?ti…
SCRIITORUL RELIGIOS: Nu uita?i: nimic nu se compar? cu mi?carea cre?tin?, domnii mei…
SCRIITORUL VITALIST (parc? probozindu-i): Despre asta vom discuta mîine, dar acum haide?i s? ne bucur?m c? ne-am intersectat destinele pe “Axa vertical? Bucure?ti – Sighet” (arat? la sine ?i la CENACLIST?) ?i „Axa orizontal? Ia?i – Timi?oara” (respectiv spre SCRIITORUL RELIGIOS ?i SCRIITORUL UNDERGROUND)… Pe noi cade misiunea onorant? s? ducem Crucea ??rii... Nu uita?i, dragii mei, c? aceast? întîlnire istoric? va fi notat? în istoria literaturii mondiale...

To?i patru î?i ciocnesc cupele cu ?ampanie, asista?i de prezen?a necesar? ?i grijulie a lui DENIS VINCA.

DENIS VINCA (emo?ionat): A? putea s? asist ?i eu? S? scriu Procesul-verbal, de exemplu… Nu, mai bine voi înregistra discu?ia pe pelicul?… Pentru arhiv?…

CENACLISTA pare s? fie cea mai ursuz?. Prive?te gînditoare. Primind încuviin?area, DENIS VINCA are cel mai bucuros. SCRIITORUL UNDERGROUND îi face semn s? ia o cup? de la masa al?turat?, unde îi toarn? ?ampanie. Spuma cade peste margini…

Scena II
Camer? hotel cu dou? paturi, populat? de c?tre SCRIITORUL UNDERGROUND ?i SCRIITORUL RELIGIOS. Primul fumeaz?, în timp ce al doilea r?sfoie?te Biblia.

SCRIITORUL UNDERGROUND (nervos, dup? ce trage un fum la geam): Nu te sup?ra frate, nu am nimic personal cu prezen?a ta aici… Dar de ce noi doi trebuies? ne înghesuim într-o camer?, iar ei doi stau separat? Cu acela?i succes putea s? m? cazeze pe mine cu ea!
SCRIITORUL RELIGIOS: Nu uita c? nu ai pl?tit niciun b?nu?… Nici m?car pentru deplasare… ?-apoi oricum ai venit cel mai tîrziu dintre to?i…
SCRIITORUL UNDERGROUND: Dar cum r?mîne atunci cu “ultimul va fi primul”?
SCRIITORUL RELIGIOS: Am s?-?i r?spund la întrebarea ta ironic? dup? legile fizicii: uite c? eu vin tocmai din cap?tul cel mai îndep?rtat al ??rii ?i am ajuns înaintea ta... E?ti mul?umit?
SCRIITORUL UNDERGROUND: Ce s?-i faci? Axa spa?ial? adesea nu coincide cu cea temporal?!.. Dar ce “stil” abordeaz??
SCRIITORUL RELIGIOS: Cine?
SCRIITORUL UNDERGROUND: “Cenaclista”, cine alta! C? nu am auzit-o s? scoat? vreun cuvînt m?car!
SCRIITORUL RELIGIOS: Ei, asta nu mai e treaba ta... O fi ceva de capul ei, dac? tot a ajuns printre noi... Hai mai bine s? discut?m de-ale noastre, mîine vom avea probabil o zi obositoare...
SCRIITORUL UNDERGROUND: Numai dup? ce revin de la o doz? de “entertaintment epidermic”, fratello…

SCRIITORUL RELIGIOS d? din mîn? a lehamite.

Scena III
O mic? sal? de conferin?e la hotel. Scriitorii se afl? în mijlocul unei discu?ii înfierbîntate. SCRIITORUL VITALIST st? în picioare ?i adaug?, cu un marker ro?u, sintagme la cele DOU? COLOANE înscrise deja pe un flip-chart.

SCRIITORUL VITALIST: Deci ce scriu la ultima pozi?ie a coloanei “LITERATUR? UNDERGROUND”?
SCRIITORUL RELIGIOS (strig?): Rebeliune ?i marginalism…
SCRIITORUL VITALIST (repet? sintagma pe care tocmai o scrie): A?adar: “re-beliu-ne ?i margina-lism”… Cu permisiunea voastr?, a? mai ad?uga ?i “exotism social”… Bine… Alte sugestii?
DENIS VINCA ascult? cu aten?ie, î?i face noti?e într-o agend?, apoi se ridic? ?i regleaz?, din vreme în vreme, camera de filmat, plasat? pe un trepied înalt. O orienteaz? spre actorii discu?iei.

CENACLISTA (brusc): “terorism semantic…”

SCRIITORUL VITALIST reproduce în scris ultima propunere. SCRIITORUL RELIGIOS are bucuros de interven?iia acesteia. În schimb SCRIITORUL UNDERGROUND o prive?te cu ciud?.

SCRIITORUL VITALIST: Cu rubrica asta am terminat… În sfîr?it, sugestii finale pentru Coloana “LITERATUR? RELIGIOAS?”
SCRIITORUL UNDERGROUND (abia a?teapt? s? dea replica b?t?ioas? colegului s?u de “ax? geografic? orizontal?”): “Discurs apocaliptic…”
CENACLISTA: Eu l-a? numi mai curînd “discurs milenarist”, pentru c? revine ciclic în istoria literaturii…
SCRIITORUL UNDERGROUND (o prive?te cu oarecare admira?ie, de?i nu rateaz? s? o ating?): o fi discursul deghizat în haine de ciclu, dar întotdeauna e generat de b?rba?i…
SCRIITORUL VITALIST (face abstrac?ie de replic?): Dac? nu mai ave?i alte sugestii, v? cer permisiunea s? îmi exprim ?i eu p?rerea!

În sal? se las? lini?te des?vîr?it?: se aude numai motorul camerei de filmat.

SCRIITORUL VITALIST: Crede?i c? degeaba am repartizat foaia numai în dou? coloane? Dincolo de deosebirile formale dintre literatura “underground” ?i cea “religioas?”, st? pitit acela?i con?inut! Care este acesta? Cine îmi spune?
CENACLISTA: “Frica originar? …”
SCRIITORUL VITALIST: Exact, Eleonora… Magister dixit… Frica care ia forme fizice, reificate, în primul caz, ?i spirituale sau antropomorfice: în cel de-al doilea… ?i atunci intervine întrebarea logic?:
CENACLISTA: Cum dep??im “frica”?
SCRIITORUL VITALIST: Da, spune?i-mi cum trecem peste sentimentul fricii!

Se las? t?cere.

SCRIITORUL VITALIST: Bine, v? spun tot eu: prin excitarea total? ?i absolut? a celor cinci sim?uri senzoriale… Numai “discursul vitalist” … pe care propun s? îl promov?m oficial în Manifestul nostru, poate reprezenta cel mai adecvat “eliberarea dorin?ei” din “chingile ra?iunii”…

DENIS VINCA (nehot?rît): Dac? îmi permite?i ?i mie… Am ascultat cu mare aten?ie despre ce s-a vorbit aici… Foarte interesant… Numai c? eu am impresia c? frica nu e originar?, ci e doar un sentiment derivat … De la exercitarea “durerii” ?i, extins? la cote majore, a “agoniei” în con?tiin?a omului…

DENIS VINCA se ridic? ?i îndreapt? col?urile inferioare ale unui ecran mare imaculat, atîrnat de perete.

Am f?cut ni?te înregistr?ri “pe viu”, cum se spune… ?i concluzia mea e c? cercul vicios uman poate fi redus la rela?ia dihotomic? “durere – agonie”… Dar parc? lipse?te totu?i ceva din aceast? ecua?ie. V? rog s? m? ajuta?i ca ni?te cunosc?tori ce sînte?i…

DENIS VINCA preg?te?te videoproiectorul. Pe ecran apare proiectat un diptic cu imagini de femeie surprinse natural în dou? ipostaze majore ale vie?ii:
O “GRAVID?” INTRAT? ÎN CHINURILE FACERII:
“DOAMNE… H΅ AH… MAMA… OH…”
O “B?TRÎN?” ÎN AGONIA MOR?II:
“MAMA…H΅ OH… DOAMNE… AH…”

Se las? o t?cere de mormînt. Se aud doar vocile celor dou? femei, care trebuie s? imite plauzibil “durerea & agonia” suprem?… Dup? un timp care s? dea suficient posibilitate spectatorilor de a se familiariza cu imaginile de pe ecran, CENACLISTA sare de pe scaun.

CENACLISTA (aproape strigînd, la “descoperirea” vie?ii ei): ?tiu ce „stil” artistic ar fi tebuit s? adopt: “body-art”… Merci pentru sugestie…

SCRIITORUL UNDERGROUND î?i las? capul în p?mînt. Dar CENACLISTA se apropie subit de masa unde st? videoproiectorul: d? la o parte (sau arunc?: la caz) restul obiectelor de pe mas?. Odat? eliberat spa?iul, CENACLISTA se întinde pe mas? cu fundul în sus, încît se sprijin? de mas? doar cu b?rbia. Apoi iar se ridic?, privindu-l pe DENIS VINCA…

CENACLISTA: Ce mai a?tep?i, hai s? î?i împline?ti ecua?ia…
DENIS VINCA o prive?te aiurit. Î?i strînge mîinile ca un ?colar.

CENACLISTA: Fii b?rbat – genereaz? ciclul ?i pune între “durere” ?i “agonie” elementul lips?: “extazul” …

CENACLISTA se duce spre acesta, întinzîndu-i palmele. Sub ochii celor prezen?i, DENIS VINCA o ia neîncrez?tor pe CENACLIST? de vîrful palmelor oferite, îi întinde bra?ele de asupra capului ?i o pune iar cu fundul în sus. Dup? o pauz? neîndemînatic?, DENIS VINCA o ia pe CENACLIST? de o mîn?. O trage violent spre sine. Aceasta nu se împotrive?te. Mai întîi, cu cealalt? mîn? liber?, DENIS VINCA îi rupe partea superioar? a bluzei: f?r? sutien, sînii roz ies la iveal? în dezordine total?. DENIS VINCA le d? acum o oarecare libertate. Sînii iau contact cu suprafa?a mesei, decoperind ?i o pereche de sfîrcuri ca ni?te melci care tocmai încep s? ias? din cochilie. To?i înm?rmuresc. DENIS VINCA Îi bag? mina sub fust?: pentru un timp o pip?ie nehot?rît. Surprinz?tor, CENACLISTA parc? l-ar gr?bi spre un contact carnal imediat. Cu o mi?care rapid?, DENIS VINCA îi smulge chilo?ii ?i îi ridic? fusta larg?: i se descoper? fesele de femeie apetisant?. În timp ce se sprijin? pe un picior, DENIS VINCA îi îndep?rteaz? cu genunchiul picioarele lungi ale CENACLISTEI. O penetreaz? pe la spate. CENACLISTA i se abandoneaz? complet, împotriva voin?ei ei. Geme: mai întîi sec, apoi se dezl?n?uie…

CENACLISTA: H΅ OH…
CENACLISTA: AH, MAMA, OH…

Corpurile gîfîinde ale celor doi fac obiect comun al rivirii generale
“GRAVIDA” INTRAT? ÎN CHINURILE FACERII: “DOAMNE… AH… MAMA… OH…”
CENACLISTA ÎN EXTAZ: DOAMNE… H΅ AH… MAMA… OH…
“B?TRÎNA” ÎN AGONIA MOR?II: “MAMA…H΅ OH… DOAMNE… AH…”
CENACLISTA ÎN EXTAZ: OH… DOAMNE… AH… MAMA…

Brusc, cade cortina: pe fundalul ei este proiectat? o INSTALA?IE ARTISTIC? poliptic? cu trei video-elemente bine delimitate:
“GRAVIDA” N?SCÎND – “CENACLISTA” PENETRAT? – “B?TRÎNA” PE MOARTE…

(Indica?ie regizoral? complementar?: în partea inferioar? a fiec?rui dintre cele trei ecrane, poate fi inscrip?ionat cîte un titlu edificator:
DURERE – EXTAZ – AGONIE)

Gemetele celor trei fiin?e – “GRAVIDA”, CENACLISTA ?i “B?TRÎNA” – se întretaie adesea, uneori intr? în dialog, suprapunîndu-se pîn? ajung la replica final? tricefal? total?: extazul suprem…

Sfîr?it


Nr. hituri: 1.619
Adaugat la data: 15:19:01, 07 May 2009
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.