Timpul
Adauga site-ul TIMPUL la favorite! Literatura | Arte vizuale | Arta spectacolului | Utilizator nou
   
Calendar
Calendar
Enciclopedia
Enciclopedia
Festival
Festival
Club
Club
Tineret
Tineret
Revista
Revista
Editura
Editura

Noua adresa de corespondenta a revistei TIMPUL
CP 1677, OP7 - IASI
Introduceti in casuta de mai sus cuvinte cheie sau un nume de artist pe care dorit sa il cautati (ex: interbelic )

Scrisoare cu noutati
Introduceti in casuta de mai jos adresa de e-mail la care vreti sa primiti ultimle noutati
Vreau sa primesc noutatileProiecte sustinute
Servicii Web Profesionale

Statistici site
Literatura: 2.875
Arta vizuala: 1.181
Arta spectacolului: 30
Comentarii: 1.522
Membri inregistrati: 1.677
ON: 0 membri / 1 musafiri
Total hituri: 591.279
Total vizitatori unici: 230.948

Link-uri recomandate
@ntonesei's BLOG
A.F.C.N.
Bogdan Ulmu
Casa de cultura "Mihai Ursachi"
Clubul Cinefililor
Dan Lungu
Dorin Tudoran
Editura UAIC
FESTIVALUL EuroART Iasi
Filosofi@lasi
Flacara Iasului
Fotografa
Hobbitul - Emil Brumaru
Hobbitul - Emil Brumaru
Iasi-City
Iasi-City
IASINET
ICR - Romania Culturala
IMPACT FM
IMPACT FM
Ioan T. Morar
Lucian Dan TEODOROVICI
Lumea cartii
Mihai MALAIMARE
NewsIasi
Paul Gorban
Polirom
Primaria Municipiului IASI
Radio Guerrilla
Radio Ia?i
Radio Ia?i
Serban Axinte
Stefan Abageru
StiLL ONline
Suplimentul de cultura
Universitatea "Al.I.Cuza"
...Mesajele mintii..., caliopi dicu - Critica literara / LiteraturaDespre Caliopi Dicu ?tiu c? a reu?it s? publice mai mult prin afara ??rii decât în patria natal?, c? a câ?tigat locul IV la Concursul Hemingway din Italia în 2009 cu poeziile traduse chiar de ea de?i cunosc faptul c? nu st?pâne?te bine limba italian?.
Poezia Caliopiei Dicu se remarc? prin filozofia proprie de via?? care tinde c?tre absolut, c?tre astral, încearca s?-?i construiasc? o funda?ie etern?. Printre întreb?rile ?i r?spunsurile formulate cu mare m?iestrie în arta cuvântului autoarea v?de?te o viziune plastic? asupra a tot ceea ce întâlne?te peste zi ?i peste noapte în marea ei peregrinare de pe p?mânt. Î?i sf?tuie?te muzul universal s? participe al?turi de ea la cunoa?terea esen?ei, a sufletului colorat venit cu un scop precis ca s? înve?e “lec?iile karmice” în drumul ei c?tre nemurire. Se afl? într-o lupt? permanent? cu sinele predestinat, cu timpul care scap? din aura lui ?i amân? totul parc? mai repede decât oricând, poeta con?tientizeaz? f?r? m?sur?tori ce se întâmpl? în existen?a sa l?untric?.
Ne întreb?m ?i noi dac? în nem?rginita iubire pentru cuvântul ve?nic neterminat, divinitatea îi va l?muri temerile ?i-i va înt?ri starea sufleteasc? pentru a atinge toate întâmpl?rile neîntâmpl?toare pe care ?i le dore?te cu fervoare poeta. Fr?mânt?rile interioare, acceptate, o ajut? s?-?i modeleze cumva propriul eu în vederea în?l??rii spiritului. Din via?a cotidian? surprinde, descoper? c? lumea are o cu totul alt? fa?et?, c? personajele adesea abund? de ipocrizie, c? nu to?i sunt egali decât în fa?a mor?ii. Parodiaz? cumva destul de incisiv cum dealtfel ?i judec? uneori semenii care graviteaz? în jurul unei vie?i anoste ?i lipsit? de pro-funzime, de form? ?i fond. Via?a trebuie tr?it? din plin, la cote înalte nu ca o molie care lânceze?te la bec. Metaforele au o ?es?tur? fin? plin? de verv?, sunt “nop?ile pe care le împarte uneori cu lumea”, are o viziune transparent? la tot ceea ce a cules imaginar sau poate prea real în vâl-toarea vie?ii. Cititorul nu r?mâne indiferent la spontaneitatea autoarei care folose?te cuvinte alambicate foarte degajate cu o tent? excentric? de divagare de la subiect. Subliniaz? disonan?a între lumea cotidian? ?i lumea cu care vibreaz? pentru c? “a?a trebuie s? fie”. Prime?te ?i trans-mite, mesaje “cu cod sau f?r? cod”, “mesajele min?ii”, venite din Univers. Are darul de a comunica, de a se face în?eleas?, a?a în goana ei pentru c? timpul o devasteaz?, se dovede?te a-i fi “cel mai mare du?man”.
Sfaturile u?or ironice emise de c?tre autoare sunt juste, c?ile care duc la cunoa?tere sunt larg deschise pentru cine dore?te s? cuprind? via?a în toate formele ?i imixtiunile crea?iei divine. Detest? “umbrele merg?toare” pentru c? o dezorienteaz? practic. Posed? o percep?ie direct? a sim?urilor celui în suferin??, capteaz? toate sentimentele la prima impresie foarte clar? ?i complex? pe care o red? cu o adev?rata m?iestrie.
Volumul de fa?? ne dezv?luie o parte din sufletul scriitoarei Caliopi Dicu care sufer?, vorbe?te cu îngerii, ajunge pe cele mai înalte culmi apoi coboar? încet pentru a împ?rt??i cu o sugestivitate extra-ordinar? imaginile create la nivel con?tient sau incon?tient pentru c? trecutul ?i viitorul sunt dou? elemente distincte care ne întocmesc jurnalul sau mai bine spus ne scriu de la un cap?t la cel?lalt via?a, ca “un contract” cum ar spune autoarea. Concep?ia ei poetic? se formeaz? prin ascultarea eului împletit cu gândurile pe care le exprim? sincer ?i debordant într-o lume r?gu?it? de atâta ignoran?? ?i toleran?? în exces. Totul se-nvârte într-un cerc vicios unde “cuvintele-?i tr?iesc apoca-lipsa”, unde se improvizeaz? detestabil pentru gustul incert al lumii con-temporane. O satura?ie de pl?ceri carnale, sentimente iluzorii croite pe fug? din ambi?ii de?arte ?i nedezmin?ite stau la temelia unei societ??i dec?zute cu ceva timp în urm? când s-a adoptat “legea st?rii de vis authentic”. Bugetul sentimentelor e din ce în ce mai s?rac ?i, culmea, nu se mai înscrie nimeni. Se încep multe lucruri la care se renun?? pentru a începe altele cu aceea?i soart?. Multe iubiri începute r?mân flirt. Autoa-rea focalizeaz? realitatea autohton? ?i încearc? s? se defuleze pe t?râ-muri cât mai imposibile pentru o perspectiv? (atât a ei cât ?i a celor dragi), “de inversare a viitorului” de la obiect la oglind? – distan?a care prime?te reflexia ideei - spa?ial invers?.
Subtilitatea poetic? este rezultatul temperamentului poetei de a-?i p?stra scopul premeditat de c?tre divinitate, desigur, f?r? pat? de subiectivism.
Petre B?rbulescu


Nr. hituri: 2.991
Adaugat la data: 12:13:04, 16 Jan 2012
Comentarii material Nu exista nici un comentariu pentru acest material.